Paul van Delft / Mixing DJ, Owner


Paul van Delft shows

Mixing Tracks By Paul van Delft

One hour Italo Beats in the mix

Paul van Delft

In de jaren 80 waren de zendpiraten razend populair. Ook in de regio “Het Groene Hart” van de randstad met in de nabijheid van Rotterdam, Zoetermeer, Delft, Den Haag en Leiden was er geen ontkomen aan. Op een bepaald moment leerde ik 1 van de piraten kennen en daarna wilde ik meedoen. De techniek (zowel zenden als de studio) vond ik interessant. Na met een stentor (nooit van antenne impedantie gehoord dus gelijk eindtor eruit) kwam ik net wat bereik betreft de straat uit. Later met een vriendenclub Radio Aktief begonnen. Deze pret heeft ongeveer 1 jaar geduurd en nadat ikzelf door de RCD (Radio Controlle Dienst) prive met een buizenzender uit de lucht was gehaald is het zenden gestopt. In het jaar 2001 begon ik met een oude kabel modulator weer de zenddraad op te pakken. Ik was ondertussen begonnen met streamen (1998) en ‘s avonds op de wekkerradio naar mijn eigen zender luisteren vond ik geweldig. Ondertussen via een collega contact gekregen met een belgische streamer en daar nog een half jaar 2x 2uur gedraaid. De kabelmodulator heb ik na een paar jaar verkocht en nu is IVENTI (voorheen radiosoundfm) alleen op internet nog te horen. Waar ik in het begin nog top40/disco/eurodisco en italo in de programmering had is dit nu volledig italo en eurodisco geworden. Vandaar de naamswijziging in IVENTI met bijbehorende website https://iventi.nu Nonstop italo en met ons request systeem kun je zelf rechtstreeks een verzoekje indienen. Het experimentele waar ik in het begin over vertelde is nu verschoven naar het programmeren van extra dingetjes. Zo ben ik bezig geweest met een voicemail systeem via skype en deze rechtstreeks in de stream te verwerken. Dit idee is blijven hangen en daar ga ik zeker weer een poging ondernemen om dit nu weer voor elkaar te krijgen. Eventueel ook tekst berichten automatisch voorlezen is een idee om verder uit te werken.

Tot nog toe heb ik gebruik gemaakt van 3 software pakketten. DirEttore -> weinig mogelijkheden. Sam Broadcaster -> veel gespeeld met PAL scripts om bv de voicemail voor elkaar te krijgen. RadioDJ -> momenteel het pakket en daar heb ik nog geen programmering of iets mee gedaan. Het is altijd leuk om iets van mijn luisteraars te horen dus laat een bericht achter of ik zie je op de whatsapp chat.

The illigal radiobroadcasters (pirates) were extremely popular in the 1980s. Also in the “The Green Heart” region of the Randstad with in the vicinity of Rotterdam, Zoetermeer, Delft, The Hague and Leiden there was no escaping. At a certain moment I met 1 of the pirates and after that I wanted to participate. I found the technology (both transmitting and the studio) interesting. After having heard of a stentor (never heard of antenna impedance so the end-tor came out) my range was just the street. Later started with a club of friends Radio Aktief. This fun lasted about 1 year and after I had been taken out of the air by the RCD (radio control service) privately with a tube transmitter, the transmission stopped. In 2001 I started to pick up the thread again with an old cable modulator. In the meantime I had started streaming (1998) and listening to my own channel on the clock radio in the evening was great. In the meantime I got in touch with a Belgian streamer through a colleague and ran 2x 2 hours there for half a year. I sold the cable modulator after a few years and now IVENTI (formerly radio soundfm) can only be heard on the cable. Where in the beginning I still had top 40 / disco / euro disco and italo in the programming, this has now become completely italo and euro disco. Hence the name change in IVENTI with accompanying website https://iventi.nu Nonstop italo and with our request system you can directly submit a request yourself. The experimental that I told about in the beginning has now shifted to script in extra things. For example, I have been working with a voicemail system via skype and processing it directly in the stream. This idea has lingered and I will certainly make another attempt to get it done again. Possibly also reading text messages automatically is an idea to work out. So far I have used 3 software packages. DirEttore -> few options. Sam Broadcaster -> played a lot with PAL scripts to get voicemail for example. RadioDJ -> currently the package and I have not done any programming or anything with it. It is always nice to hear from my listeners so leave a message or see you on the whatsappchat.


Current track

Title

Artist

t